Εκδήλωση στην Ικαρία για την οικολογική μεταφορά προϊόντων στο Αιγαίο.