Εκδήλωση στη Σύρο για την οικολογική μεταφορά προϊόντων στο Αιγαίο.