Καμπάνια Good Food Good Farming στο Αιγαίο από την ΚοινΣΕπ Ιστία Αιγαίου

Ηλιακή Ηλεκτροκίνηση Μικρών Σκαφών σε Πειραματική Εξέλιξη στην Ελλάδα
August 30, 2023
“Ιστιοπλοϊκή και ηλεκτροκίνητη θαλάσσια μεταφορά οικολογικών προϊόντων στο Αιγαίο:  Η Aυτοδυναμία” 
November 8, 2023