“Ιστιοπλοϊκή και ηλεκτροκίνητη θαλάσσια μεταφορά οικολογικών προϊόντων στο Αιγαίο:  Η Aυτοδυναμία” 

Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος 2023 – Δεκέμβριος 2024

Η ΚοινΣΕπ Ιστία Αιγαίου και του Dock – Συνεργατικός Χώρος Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Oικονομίας ανακοινώνουν την έγκριση της πρότασης με τίτλο  “Ιστιοπλοϊκή και ηλεκτροκίνητη θαλάσσια μεταφορά οικολογικών προϊόντων στο Αιγαίο: Η Αυτοδυναμία” από το Πράσινο Ταμείο στα πλαίσια του προγράμματος Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες.

Το έργο αποσκοπεί στην εφαρμογή ενός καινοτόμου και περιβαλλοντικά βιώσιμου μοντέλου μετακινήσεων και μεταφορών προϊόντων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, και ειδικότερα της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα μέσα από την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, αφορά στην ολοκλήρωση μιας εφαρμογής ιστιοπλοϊκής και ηλεκτροκίνητης θαλάσσιας μεταφοράς οικολογικών προϊόντων στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, που ξεκίνησε το 2021 και ολοκληρώνεται με το παρόν. Άμεσοι στόχοι: η επίτευξη διασυνδεσιμότητας των νησιών και η μεταφορά προϊόντων, με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα όλο τον χρόνο και, αφετέρου, η δημιουργία των «Πράσινων Διαδρομών» στο Αιγαίο έτσι ώστε να αποτελεί μιας μικρής κλίμακας, βιώσιμη μεταφορική επιλογή αυξημένης ενεργειακής απόδοσης. Τα παραπάνω θα επιτευχθούν, μέσα από την τεχνική αναβάθμιση του σκάφους, μέσα από την σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης για την ενεργειακή αυτονομία τέτοιων σκαφών, μέσα από δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες πλεύσης, και τέλος μέσα από καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία της Λαυρεωτικής.

 

‘ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ’ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022’