Εκδήλωση στην Κέα για την οικολογική μεταφορά προϊόντων στο Αιγαίο.